STAGEPLAATS / AFSTUDEERSTAGE

Project BookMover

De stage/ afstudeerstage is bedoeld voor:
Gedreven software ontwikkelaars die veel kennis inbrengen en opdoen om innovatieve software te ontwikkelen.

Inhoud:
We ontwikkelen software om o.a. prijsbewegingen van bepaalde producten te volgen in de markt. Het doel van dit project is het verzamelen van gegevens uit verschillende internetbronnen en het ontwikkelen van software waarmee de gegevens geanalyseerd kunnen worden. Uit de analyse kan de gebruiker dan afleiden wat voor ontwikkelingen er gaande zijn.

Centraal staat het analyseren van webpagina’s van algemene websites waar geen uniforme methode wordt toegepast om belangrijke gegevens te representeren. Uiteindelijk is de bedoeling om de gegevens uit dergelijke websites te correleren met bestaande gegevens.

De software moet als het ware een ondersteunende rol spelen voor iemand die graag wil opereren op de internationale markt. De gebruiker geeft aan wat de voorkeuren zijn, en vervolgens wordt dit in de software ingevoerd.

Met behulp van de software worden bepaalde berekeningen uitgevoerd die de gebruiker meer inzicht kan geven over de momentkeuze voor inkoop of verkoop. Er wordt ook rekening gehouden met de wisselkoersen van verschillende valuta (bijvoorbeeld britse pond, dollar etc.). De wisselkoers kan ook een boekprijs doen stijgen of dalen.


Hoofdsystemen:
Er zijn drie hoofdsystemen, waar naar gekeken wordt.
1. Waarschuwingssysteem: een waarschuwingsysteem dat de gebruiker moet waarschuwen voor bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld dat een product dat wordt gezocht, gesignaleerd wordt op een bepaalde website voor een bepaalde prijs en fysieke kwaliteit.
2. Visuele hulpmiddelen: een aantal visuele hulpmiddelen o.a. grafieken die de prijsbewegingen in kaart kunnen brengen.
3. Zoeksysteem: een zoeksysteem voor de gebruiker om producten in de database te zoeken zonder dat SQL-queries geschreven moeten worden.

Interessante problemen:
Er zijn enkele interessante problemen met betrekking tot dit project, zoals: Hoe kunnen bepaalde soortgelijke producten gegroepeerd worden zodat ze makkelijk op te zoeken zijn? Hoe kan de waarde van een product in geld uitgedrukt worden als alleen de grootte van het aanbod en de fysieke eigenschappen van een product bekend zijn?

Eindresultaat:
Je resultaten zien wij graag terug in de vorm van prototype software. Je wordt bij de uitvoering van dit project begeleid en inhoudelijk ondersteund.Wij zoeken…
  • Studenten die java goed beheersen
  • Studenten die met SQL goed overweg kunnen
  • Studenten die graag snel nieuwe talen leren, zoals: Python en erlang

Wij geven voorkeur aan…
  • Studenten die zelfstandig zijn en initiatief nemen
  • Studenten die graag met anderen samenwerken
  • Studenten die ervaring hebben met technieken uit de machine learning discipline

Gewenst profiel student(e): HBO Informatica, WO Informatica,
WO Artificial Intelligence
Aanvang stage: Februari 2009
Duur van de stage: 3 tot 6 maanden
Vergoeding: € 325,- per maand bij een 40-urige werkweek, met een bonus bij succesvolle afronding
Naam contactpersoon: Mevr. J. Jansen