Kim Wai Tang heeft zijn afstudeeropdracht binnen InnovatieAdviseurs gedaan. Lees hieronder zijn verhaal.

Kim Wai Tang:
"Ontwikkelen is mijn passie"

Veel bedrijven gebruiken bestaande producten in plaats van zelf te ontwikkelen. Innovatie Adviseurs daarentegen heeft dit allemaal zelf in de hand. Deze mate van innovatie heeft voor mij de doorslag gegeven om bij Innovatie Adviseurs stage te lopen.

De opdracht sloot prima aan bij mijn studie Informatica. Ik ben dagelijks bezig geweest met een enthousiast en gezellig team met het analyseren en ontwerpen van een systeem, programmeren in Java en uiteindelijk het ontwikkelen van het softwaresysteem. Voor de benodigde procesmodellen werkte ik met verschillende modelleringsnotaties zoals UML, petri net of data flow diagram. Hierbij kwamen modellering, graphical user interface en database gerelateerde zaken dagelijks aan de orde.

Met mijn stage-opdracht leverde ik een belangrijke bijdrage aan het omvangrijke project ‘LEO’. In LEO worden de procesmodellen automatisch gegenereerd op basis van de gebruikersacties. De gebruikers profiteren hiervan. Ik ben verantwoordelijk voor een deel van dit succes. Op dit moment staan wij aan de wieg van een beter en vernieuwend plannings- en communicatiesysteem.